Geschiedenis

Mevrouw de Vries is een koor dat in 1980 is begonnen als gemengd koor ‘Roet in het eten’. Toen zong het koor voornamelijk strijdliederen tijdens demonstraties en andere politieke activiteiten.

In oktober 1984, toen de laatste mannen vertrokken, besloten de vrouwelijke leden van dit koor om als vrouwenkoor verder te gaan. De vereniging Mevrouw de Vries werd opgericht. Zij werd de eerste feministe van Amersfoort en de leden van het koor waren haar “dochters”. Het koor verzorgde veel optredens in buurt- en vrouwenhuizen.

Door de jaren heen verdween het politieke karakter en werd de aandacht verlegd naar “mooi” zingen van meer­stemmige liederen. In eerste instantie gebeurde dit in de traditionele kooropstelling en vanaf bladmuziek.

Norien Siemons was meer dan 12 jaar dirigent (1998-2010) en heeft met veel enthousiasme het koor naar een hoger niveau getild .

Na verloop van tijd kreeg het koor meer aandacht voor presentatie. ‘Laten zien wat je zingt’ is het motto.

Hiervoor wordt regelmatig een “specialist ” ingehuurd waardoor de uitstraling en de presentatie van het koor verbetert .

De diverse lustrums werden gevierd met bijzondere concerten, o.a. in de AegtenKapel en het Zonnehuis. Er zijn ook concerten georganiseerd met ander koren en musici. 

Na Norien kwam Marie Christien Overdulve ons 5 jaar lang dirigeren (2010-2015). Daarna maakte Marie Christien haar plaats vrij voor Alice Roes (2015-2019). 

Vanaf februari 2020 is José Lieshout gestart bij ons als dirigente.

Malgosia Fiebig is van september 2006 tot 2020 onze  pianiste geweest. In 2020 heeft Henk Veldman het stokje overgenomen. 

Op 1 april 2023 heeft Mevrouw De Vries haar laatste concert gegeven. Dit jaar zal zij helemaal opgeheven worden.